Аудит отчетности по мсфо

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні – питання часу. Вже сьогодні Мінфін поступово вносить зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою європейською.

До того ж, навіть поверхневий аналіз вакансій показує, що знання та досвід роботи за МСФЗ не тільки підвищує якісний рівень бухгалтера, а також забезпечує зацікавленість у вашій кандидатурі не тільки з боку найкращих українських роботодавців, а і з боку міжнародних компаній.

Відкриваємо сторінку, яка стане в нагоді і професіоналам, які вже складають звітність у міжнародному форматі, і тим, хто тільки вирішив зробити перші кроки у вивченні МСФЗ.

Історія запровадження, базові положення та сфери застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
(читати далі. )

Детальний опис та порівняльний аналіз положень Міжнародних стандартів фінансової звітності в публікаціях інтернет-видання GAAP.RU

Глосарій термінів МСФО

Тлумачні словники та словники для перекладу фінансових, бухгалтерських та аудиторських термінів, які використовуються у Міжнародних стандартах фінансової звітності, розміщені на сайті інтернет-видання GAAP.RU

Тематична сторінка «ОСНОВИ БУХОБЛІКУ»

Офіційна публікація текстів МСФЗ українською мовою на сайті Міністерства Фінансів України

Добірки документів, що містять положення МСФЗ в редакції 2008 року (англійською мовою) для безкоштовного завантаження з сайту книжкового магазину IFAC

 • Міжнародна федерація бухгалтерів IFAC
 • Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності информації IAASB
 • Комітет з МСФЗ (Лондон)IASB
 • Федерація Професійних Бухгалтерів та Аудиторів України ФПБАУ
 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів УАСБА
Хто навчає та впроваджує МСФЗ в Україні

Деякі з компаній та організацій, що надають послуги з навчання та впровадження МСФЗ

 • Агентство з МСФЗ- повний спектр семінарів, тренінгів та сертифікаційних програм з МСФЗ (DipIFR, CAP та інші.)
 • Курси навчання по МСФЗ від компанії Азимут по програмах DipIFR (rus) АССА, САР/СIРА
 • Освітній центр Елькон . МСФЗ початковий і досвідчений рівень
 • Курси дистанційного навчання по МСФЗ, програма АССА DipIFR (rus) від Корпорації Актив
 • Курси дистанційного навчання по МСФЗ, програма CAP/CIPA від Корпорації Актив
 • Програма компанії ПрайсуотерхаусКуперс ( PwC ) Україна - Диплом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності ( АССА ДипІФР )
 • Програма Міжнародної Асоціації Бухгалтерів (IAB) в Харковi
 • Навчальні програми Міжнародної
  бізнес школи Нікленд
 • Навчальні програми Аудиторсько-консалтингового центра КОМПАС
 • Навчальні програми Федерації Професійних Бухгалтерів та Аудиторів України
 • Курси Міжнародної Асоціації Бухгалтерів (IAB)
 • Навчальні програми Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
 • Мережа навчань проекту CIPAEN в Україні
 • Курси Фінансового клубу України
 • Компанія ІНТАЛЄВ-Україна
 • Компанія Alt
 • Аудиторська фірма «Главбух-аудит»
 • Аудиторська фірма Контракти-Аудит

Публікації Дебету-Кредиту про МСФЗ

З №20/2006 «ДК» систематично публікує матеріали, присвячених темі МСФЗ.
Слідкувати за черговими статтями циклу МСФЗ вам буде зручно за допомогою Рубрикатора розділу Видання :

• Нематеріальні активи: облік після визнання. «ДК» №03/.

• Нематеріальні активи: визначення та визнання. «ДК» №01/.

• Основні засоби у міжнародній звітності. «ДК» №49/.

• Складаємо звітність за МСФЗ. «ДК» №46/.

• Мінфін повернувся до питання про МСФЗ. «ДК» №32/.

• Фінансова звітність за МСФЗ-. «ДК» №19/.

• Кому і як застосовувати МСФЗ — пояснюють держоргани. «ДК» №05/.

• Українська фінзвітність за МСФЗ. «ДК» №04/.

• Визначаємо собівартість за податковим кодексом. «ДК» №22/.

• Бухгалтерський облік: актуально з 01.01.2009. «ДК» №01/2009.

• Облік акцій у інвестора й емітента. «ДК» №49/2008.

• Фінансові інструменти: найважливіше. «ДК» №48/2008.

• Векселі у векселедержателя і векселедавця. «ДК» №36/2008.

• Облік облігацій у інвестора. «ДК» №22/2008.

• Дебіторська заборгованість: знецінення та безнадійні борги. «ДК» №16-17/2008.

• Дисконтування грошових потоків.
«ДК» №14/2008.

• Дебіторська заборгованість та інші фінансові активи. «ДК» №12/2008 .

• Акції та опціони у розрахунках за постачання. «ДК» №10/2008.

• Розрахунки за участю інструментів власного капіталу. «ДК» №6/2008.

• Розрахунки з персоналом з оплати праці і не тільки. «ДК» №48/2007 .

• Облік нематеріальних активів за МСФЗ і П(С)БО. «ДК» №43/2007.

• Припинення визнання нематеріальних активів. «ДК» №43/2007.

• Ідентифікація нематеріальних активів і гудвілу. «ДК» №40/2007.

• Оцінка НА, придбаних за урядові гранти. «ДК» №36/2007 .

• Оцінка нематеріальних активів після первісного визнання. «ДК» №34/2007.

• Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку. «ДК» №31/2007.

• Матеріальні активи за МСФЗ і П(С)БО.
«ДК» №28/2007.

• Облік сільгосппродукції на момент її збору. «ДК» №26/2007 .

• Облік купівель-продажів і визнання запасів у витратах. «ДК» №22/2007.

• Облік за МСФЗ: оцінка запасів при вибутті. «ДК» №16/2007.

• Придбання запасів в обмін на акції власної емісії. «ДК» №13/2007 .

• Облік за МСФЗ: кредити і позики в обліку запасів. «ДК» №9/2007.

• Облік за МСФЗ: побічна продукція.
«ДК» №9/2007.

• Облік запасів за МСФЗ: витрати з придбання та переробки. «ДК» №7/2007.

• Оцінка запасів згідно з IAS 2 Inventories. «ДК» №51/2006.

• Обліковуємо інвестиційне майно.
«ДК» №49/2006.

• Біологічні активи в IAS 41 і П(С)БО 30.
«ДК» №47/2006.

• Порівнюємо основні засоби у МФСЗ і в П(С)БО. «ДК» №44/2006.

• Оренда основних засобів. «ДК» №42/2006.

• Вибуття та списання основних засобів.
«ДК» №39/2006.

• Активи, що утримуються для продажу.
«ДК» №37/2006.

• Знецінення активів: IAS 36 «Impairment of assets». «ДК» №35/2006.

• Придбання основних засобів за акції власної емісії. «ДК» №32/2006.

• Урядові гранти на придбання основних засобів. «ДК» №31/2006.

• Придбання основних засобів за кредитні кошти. «ДК» №29/2006.

• Очікувані витрати щодо виведення основних засобів з експлуатації. «ДК» №27/2006.

• Заміна деталей і техогляди. «ДК» №24/2006.

• Облік операцій обміну. «ДК» №22/2006.

• Облік основних фондів за МСФЗ.
«ДК» №20/2006.

• Облік і звітність за МСФЗ: для кого, навіщо і для чого? «ДК» №20/2006.

Финансовая отчетность по МСФО

Сегодня невозможно строить перспективный бизнес без использования Международной финансовой отчетности или МСФО в качестве основного инструмента для предоставления достоверных данных о финансовых показателях компании. Такой формат отчетности является понятным бизнес-среде и предоставляет возможность вашему предприятию стать более открытым и общаться с мировым сообществом на едином языке доступности финансовой информации.

Финансовая отчетность по МСФО – это своего рода финансовая презентация компании на международной бизнес-арене. Такой формат является практически единственным источником информации о деятельности компании и ее финрезультатах. То или иное мнение о ней у инвесторов и кредиторов может сложиться только после ознакомления с этим пакетом документов. Успех возможного сотрудничества напрямую зависит от того, насколько качественно, точно и прозрачно составлена отчетность.

МСФО. Принцип составления отчетности

Международные стандарты финансовой отчетности позволяют изложить основную финансовую информацию о компании в стандартизированном формате.

В большей части европейских стран финотчетность подчиняется стандартам МСФО. Это пакет документов, который содержит свод регламентирующих правил и рекомендаций в отношении составления финотчетности, открытой для международного сообщества.

Преимущества использования Международной финотчетности:

 • Прозрачность и достоверность представления финансовых показателей компании и другой информации.
 • Доверие со стороны международных инвесторов.
 • Совершенствование внутренней системы управления предприятия.

Эти преимущества позволяют повысить инвестиционную привлекательность организации.

Отчетность по МСФО. Кому доверить?

Новые нормы украинского законодательства о бухучете в отношении обязательного и добровольного перехода организаций на мировые стандарты отчетности стали стимулом использовать отчетность по МСФО для многих отечественных компаний.

Те, кто планирует перейти на отчетность по МСФО в Украине, однозначно столкнутся со сложностями касательно ведения учета. Неполноценное урегулирование соответствующего законодательства и отсутствие необходимого опыта у кадровых специалистов могут обернуться существенными трудностями. Это не удивительно, ведь сегодня в Украине нет достаточного количества специалистов со знанием МСФО и необходимой практикой применения данных стандартов в работе.

Если вы столкнулись с проблемой поиска квалифицированного специалиста, то убедились, что найти аудитора, способного провести всю процедуру на высоком профессиональном уровне, достаточно непросто.

АФ Глобал Аудит Корпорации Глобал Консалтинг предоставляет полный спектр аудиторских услуг, в том числе и в отношении составления отчетности по МСФО. Наши специалисты помогут вам получить качественную оценку деятельности вашей компании и объективную информацию о ее финансовом состоянии.

Профессионалы Глобал Аудит зарекомендовали себя как авторитетные эксперты в области аудита, досконально знающие все особенности законодательства в этой сфере. Квалифицированные аудиторы проведут трансформацию баланса к МСФО и быстро предоставят отчетность. Кроме того, наши специалисты детально распишут весь алгоритм создания финотчетности, чтобы ваши штатные сотрудники, отвечающие за выполнение работ такого характера, смогли осуществить эту процедуру самостоятельно.

руководитель отдела аудита

Сертифицированный аудитор Украины.

DipIFR – диплом по международной финансовой отчетности от АССА (Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров).

Сертифицированный бухгалтер-практик с международной квалификацией САР.

Специализируется на аудите финансовой отчетности и трансформации украинской отчетности к стандартам МСФО.

Цель аудита финансовой отчетности #8212; это предоставление аудитору возможности выразить мнение в отношении того, что финансовая отчетность подготовлена по всем существенным аспектам в соответствии с применяемой основой представления финансовой отчетности. Сегодня в Украине все активней используется отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это связано с изменением в законодательстве о бухгалтерском учете, касаемо обязательного и добровольного перехода компаний на МСФО. Со вступающими в силу в году поправками к закону « О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине » МСФО стали стандартами отчетности для всех публичных акционерных обществ, финансовых учреждений, страховых компаний и других компаний, которые предоставляют финансовые услуги, включая профессиональных участников фондовых рынков.

В свою очередь, аудиторско-консалтинговая Корпорация «Глобал Консалтинг» проводит полный аудит финансовой отчетности по МСФО согласно МСА. МСФО #8212; это единый финансовый язык, который понятен для всего бизнес-сообщества, и широко используется в этом сообществе. Так, аудиторская фирма «Глобал Аудит» оказывает все виды аудиторских услуг и помогает получить независимую оценку деятельности бизнеса, объективную информацию о его финансовом и операционном состоянии.

Бинарные опционы. Быстрое обучение основам трейдинга. Рейтинг крупнейших брокеров для торговли бинарными опционами.

Цель аудита, состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что в финансовой отчетности, составленной по МСФО, нет никаких существенных искажений, вызванных либо мошенничеством, либо ошибками. Это подразумевает три ключевых шага:

- Оценка рисков существенных искажений в финансовой отчетности;
- Разработка и выполнение дальнейших аудиторских процедур, которые отвечают на оцененные риски и уменьшают риски существенных искажений в финансовой отчетности до приемлемо низкого уровня; и
- Выпуск соответствующим образом сформулированного аудиторского отчета, основанного на результатах аудита.

Существенность не является абсолютным числом. Она представляет собой промежуточную область между тем, что с определенной долей вероятности не является существенным, и тем, что с определенной долей вероятности является существенным. Следовательно, оценка того, что является существенным, всегда является вопросом профессионального суждения. Аудит, сопряженный с риском, требует, чтобы аудиторы сначала получили представление о субъекте и затем идентифицировали/оценили риски существенных искажений в финансовой отчетности.

Аудиторские процедуры разрабатываются в ответ на оцененные риски. Так, необходимость проведения детальных тестов, которые отвечают только на риски в целом, может быть уменьшена или даже устранена. Необходимое понимание системы внутреннего контроля позволяет аудитору принять обоснованные решения о том, проверять ли эффективность функционирования системы внутреннего контроля или нет.

Аудиторский отчет должен содержать четко выраженное мнение аудитора о финансовой отчетности, должен быть подписан и должен содержать указание на то, что аудитор считает, что полученные им аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения аудиторского мнения. А заключительным шагом процесса аудита является оценка заключений, сделанных на основании полученных аудиторских доказательств, которые послужат основанием для формирования мнения о финансовой отчетности, и подготовка надлежащим образом сформулированного аудиторского заключения.

КОММЕНТАРИИ
 • Андрей Комментарий на Учет изменений условий кредита у заемщика по МСФО
 • zlatinka Комментарий на Примеры аудиторских отчетов по Международным Стандартам Аудита
 • AlmAZuna Комментарий на Примеры аудиторских отчетов по Международным Стандартам Аудита
 • Онлайн-издание «МСФО под ключ» Комментарий на Зарплатный калькулятор для Украины
 • Владимир Комментарий на Классификация операций по видам деятельности в «кэш-флоу»
 • Антон Комментарий на Как правильно посчитать наценку и маржу?
 • Artur Комментарий на Как рассчитать экономический эффект скидки от поставщика?
 • Александр Ромасенко Комментарий на Как провести тест на обесценение активов?
 • Flenz Комментарий на Как учитывать «нерыночные» займы согласно МСФО?
 • Онлайн-издание «МСФО под ключ» Комментарий на Зарплатный калькулятор для Украины
 • СЛЕД

Источники: http://dtkt.com.ua/show/0sid134, http://gc.ua/audit/uslugi-v-oblasti-msfo/, http://www.ifrs.org.ua/polnyj-audit-finansovoj-otchetnosti-po-msfo/
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением