Бухгалтерский учет пластиковых окон

Якщо Орендоздавач ,то див.тему спочатку! Ну ,а якщо Орендонаймач,то було б непогано попросити дозволу в Орендоздавача на модернізацію його об єкта(якщо момент реконструкції,модернізації,поточного ремонту предбачений Договором оренди)
далі

200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px'); .Облік будівельних конструкцій і деталей, зокрема металевих, залізобетонних і дерев#39;яних конструкцій, блоків і збірних частин будівель і споруд; збірних елементів; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори і т.ін.), згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Державного казначейства України від 10.12.99 р. N 114 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за N 890/4183, ведеться на субрахунку 202 Обладнання, конструкції і деталі до установки . (МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ Л И С Т 17.11.2008 N 15-04/2554-19642 ).Тобто Ви їх облікуєте,а коли установлять ,то актом спишите,як використані для встановлення. 3.Оприбутковуємо окремо скло і відходи деревини на рах.239. 4.При нагоді списуємо скло для скління (утеплення)вікон,дрова для госп.потеб(розігрівали смолу)


Ну і на завершення презентувати своєму Орендоздавачу всю виконту роботу як благодійний внесок у розвиток його (Орендоздавача)об єкта.

Оскільки в ситуації, що розглядається, установа проводить заміну вікон у кількості 34 шт. (при загальній кількості вікон — 110 шт), і ця кількість становить більше 2 % від загальної кількості вікон у приміщенні, то такі роботи належать до капітального ремонту. І лише в разі якщо заміна вікон складає менше 2 % від загальної кількості вікон, установа може класифікувати такі роботи як поточний ремонт. Нагадаємо: питання, що стосуються проведення капітального ремонту, докладно розглядалися у статті «Капітальний ремонт: що потрібно знати бухгалтеру» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 9).

Зауважимо, що заміну вікон потрібно розглядати саме як ремонтні роботи будівельних конструкцій (тобто будівлі в цілому), а не як ремонт конкретного кабінету. Так, наприклад, Правилами утримання житлових будинків і прибудинкових територій, затвердженими наказом Держкомітету України з питань ЖКГ від 17.05.2005 р. № 76, передбачено: до заходів щодо технічного обслуговування та ремонту будівельних конструкцій належить перевірка стану вікон і дверей (п. 4.6). Переліком № 150 заходи щодо заміни вікон також віднесено до ремонту прорізів будівлі (п.п. 1.2.8 та п. 2.8).

Оскільки список запланованих ремонтних робіт у цій ситуації є чималим і включає не лише заміну вікон, підвіконь, відливів, а й штукатурні роботи, потрібно правильно скласти проектно-кошторисну документацію на такі роботи. Перелік питань, на які звертають увагу працівники КРУ під час перевірки правильності оформлення проектно-кошторисної документації, визначено в розд. 6 Методичних рекомендацій з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво, затверджених наказом ГоловКРУ від 27.02.2009 р. № 39 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 12). Тому ознайомитися з цими вимогами, безсумнівно, буде корисним для бюджетних установ. Слід також мати на увазі, що за правильність віднесення витрат до поточного та капітального ремонтів відповідальність несе розпорядник бюджетних коштів.

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом

Сообщение отредактировал EVGENIY - Среда, 05.12., 23:20

Дата: Четверг, 06.12., 23:50 | Сообщение # 21

Тобто якщо купити вікна по 1131 і встановити своїми силами теж буде називатись кап.ремонтом. Підскажіть варіант як це оминути .

Статьи по Бухучету

Зачастую в собственном здании компания устанавливает новые пластиковые окна или заменяет двери. К каким расходам относятся данные затраты: капитальным или текущим?

Согласно пункту 3.8 Методики определения стоимости строительной продукции (МДС 81-35.2004) к капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене их отдельных частей или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования - в связи с их физическим износом и разрушением - на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели. Исключение - полная замена основных конструкций, срок службы которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все виды стен зданий, трубы подземных сетей, опоры мостов и т.д.). Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Таким образом, демонтаж окон, дверей, установка дверных блоков и дверей, металлопластиковых окон могут быть классифицированы как капитальный ремонт. Такие затраты учитывают в составе текущих расходов компании. Стоимость самого здания они не увеличивают. Кроме того, в данном случае не имеет значения и стоимость каждого окна или двери (меньше или больше 40 000 руб.). В качестве отдельных объектов или отдельных частей основного средства их не отражают.

В здании, которое принадлежит компании, проводится замена деревянных окон на пластиковые. Для выполнения работ привлекается сторонняя организация-подрядчик. Стоимость проводимых работ составляет 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.).

Эти операции отражают в учете записями:

Дебет 19 Кредит 60

- 90 000 руб. - учтен НДС по работам, связанным с установкой окон;

Дебет 20 (26, 44) Кредит 60

- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - учтены расходы на проведение работ;

Дебет 68 Кредит 19

- 90 000 руб. - НДС принят к вычету.

По материалам книги-справочника Годовой отчет
под общ. редакцией В.Верещаки

Источник: Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.

При вопросе укажите: 1) вы организация, ИП или физ. лицо 2) налог (УСН/ ОСНО, ЕНВД).
Отвечайте за нас, кто сможет. Любое знание и опыт могут быть полезными. Администрация

Бухгалтерский учет производства пластиковых окон, пожалуй, является одной из самых острых тем современных производителей. Если предприятие невелико, и его администрация по каким-то причинам не желает нанимать специалиста – бухгалтера, бухгалтерский учет можно производить и самому, чем и занимаются многие российские бизнесмены.

Пластиковые окна пользуются повышенным спросом у населения и, соответственно, этот бизнес является прибыльным. Он без сомнения отслеживается налоговыми органами, требующими специальные документы о доходах и расходах. Предприниматель, который сам ведет бухгалтерский учет, должен быть предельно внимателен к тому, что он пишет, ведь любой, даже самый несущественный вид деятельности, прописанный по ошибке, может серьезно сказаться на налоговой пошлине, уменьшая таким образом прибыль компании.

Как наиболее просто произвести бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет производства пластиковых окон – достаточно кропотливый процесс. Только что созданная компания, которая занимается производством и реализацией окон ПВХ, стоит перед выбором, использовать упрощенную систему налогообложения или общую. При этом не следует забывать, что организация в будущем будет иметь прибыль с производственной деятельности, а не с розничной, как принято считать. Если же предприниматель, захочет заняться еще таким популярным видом деятельности, например, таким как перепродажа пластиковых окон, то он автоматически станет плательщиком ЕНВД. Естественно, на размере налога сказывается площадь торгового зала.

В пункте 7 статьи номер 346.27 налогового кодекса РФ сказано, что на все виды предпринимательской деятельности, кроме деятельности, которая подлежит ЕНВД, компания обязана производить отдельный учет имущества и хозяйственных операций. Также следует запомнить, что при установке пластиковых окон физическим или юридическим лицам, также требуется вести раздельный учет.

Может сложиться так, что по какой- то причине определенный объект учета нельзя будет отнести к определенному виду деятельности. В этом случае нужно будет распределить суммы по видам деятельности в конце учетного периода. Такое распределение, прежде всего, учитывает:

  1. Затраты на уплату взносов по страхованию
  2. Оплату труда
  3. Общепроизводственные затраты.

Для того, чтобы грамотно распределить эти суммы, нужно рассчитать расходы пропорционально выручке, полученной при каждом виде деятельности.

Автоматизированный бухучет

Уже прошли те времена, когда бухгалтера в своей работе использовали только ручку, калькулятор и бумагу. Современные технологии предоставляют помощь человеку, и способны самостоятельно выполнять расчеты за него. Пожалуй, самая знаменитая программа, которую можно использовать, ведя бухгалтерский учет производства пластиковых окон, является компьютерная программа “1С”.

Также, кроме самой программы, рекомендуется применять специальные, так называемые “модули”. Такие модули автоматически выгружают данные из программ, которые предприниматель использует в управлении, в базу данных 1С. Это значительно сократит время на обработку данных.

Другие аспекты

Казалось бы, бухгалтерский учет – действие, весьма бесполезное, и если кому-нибудь и нужное, то только налоговым органам, которые все время стремятся обременить бедных предпринимателей пошлинами. Но это не совсем так. Бухгалтерский учет производства пластиковых окон наводит порядок в компании. Учет информирует предпринимателя о внутренних процессах в фирме, тем самым предоставляя возможность увидеть слабые и сильные стороны предприятия. Приведем пример, который представляет собой таблицу, в которой зафиксированы данные до и после проведения определенного мероприятия:

До мероприятия (руб.)

После мероприятия (руб.)

3 комментарии

После того, как помещение найдено, приступайте к подготовке всех необходимых документов. Производство пластиковых окон в Казахстане не лицензируется. однако, сама продукция подлежит обязательной сертификации. В то же время, на монтаж окон необходимо получить строительную лицензию.

Буквально на днях я узнал и хочу поделиться ссылкой на самые лучшие книги по бухгалтерскому учету - http://bestbuhshop.ru/landing/index.html

Бухгалтера тут нужно хорошего. Мы своего обучали в ФинКонт, кажде два года курсы обязательно.

Источники: http://kazna.ucoz.ua/forum/13-52-1, http://otchetonline.ru/pomoshh-buxgalteru/buhuchet/30955-uchet-rashodov-na-ustanovku-plastikovyh-okon-i-zamenu-dverey.html, http://www.vibiraem-okna.ru/Kak-provesti-gramotnyj-buhgalterskij-uchet-proizvodstva-plastikovyh-okon
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением