Д 99 02 1 к 68 04 2

Re: Счет 68.4 Налог на прибыль

Счет 68.04.2 для расчета по налогу на прибыль
Счет 68.04.1 для расчета с бюджетом
Счет 99.02.1 условный расход по налогу на прибыль
Счет 99.02.2 условный доход по налогу на прибыль

Пример :
Январь – прибыль по организации 100 000 руб.,
Условный расход по налогу на прибыль составит 100 000 * 20%= 20 000
Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 20 000 руб. условный расход по налогу
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 20 000 руб. начислен налог к уплате.
В результате на 68.04.2 закрылся,
Налог заплатите Кт 51 Дт 68.04.1 20 000 руб. 68.04.1 тоже закроется,
Останется 99.02.1. который закроется по результатам года.

Теперь- зачем такие сложности, просто не все так гладко, а если убыток?

Пример:
Февраль- убыток по организации 200 000 руб.(20%) 40 000 руб.
Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 40 000 руб.условный доход по налогу
Ранее начисленный налог к уплате сторно (со знаком минус)
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 -20 000 руб (начисленные в январе)
Что получилось к уплате 68.04.1 - ничего
На 68.04.2 по дебету 20 000 руб. это наш Отложенный налоговый актив (ОНА),
Которым мы сможем воспользоваться в последующем периоде.
Делаем проводку Дт 09 Кт 68.04.2 20 000 руб(отложен ОНА)
Проверим себя - по результатам январь-февраль
68.04.1 ничего. 68.04.2 ничего, Дт 09 20000 руб. Кт 99.02.2 40 000 руб.,
Дт 99.02.1 20 000 руб.

Идем дальше
Март – прибыль по организации 500 000 руб.(20%) 100 000 руб.
Кт 99.02.1 Дт 68.04.2 условный расход по налогу 100 000 руб.
Дт 68.04.2 Кт 09 20 000 руб.Погашаем ОНА,
И на 68.04.2 у нас получается (100 000- 20 000) налог у уплате в бюджет 80 000 руб.,
Сажаем на соответствующий счет Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 80 000 руб.
Проверяем себя –по результатам январь –март (100000-200000+500000=400000 руб*20%=80000 к уплате
Счет 09 закрыт, счет 68.04.2 –закрыт, счет 99.02 (общий результат 20 000-40000+100000=
80 000 руб. налог к уплате Кт 68.04.1 80000 руб.

И так до конца года, там закроете 99 и у Вас останется (если прибыль остаток по Кт 68.04.1 –налог к уплате или сальдо по Дт 09 если убыток),
От себя очень рекомендую нарисуйте старые добрые счета-самолетики и погоняйте все это вручную на бумаге, один раз вдумаетесь и никаких проблем, а в программах бывают сбои.

Re: Счет 68.4 Налог на прибыль

Я в примерах не упомянула о том, что сч 68.04.1 соответственно по субконто 2 делится на уровни бюджетов. начисления по этому счету идет двумя проводками 2% в ФБ и 18% в РБ.То есть начислен налог к уплате в январе:
в примере:Дт 68.04.2 Кт 68.04.1-20 000,
а если подробнее то выглядит так:
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 субконто ФБ 2 000
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 субконто РБ 18 000
и так далее по всем примерам, где есть движения по сч 68.04.1 (оплата сторно)везде по 2 проводки.
Проверьте правильность начисления по уровням бюджетов, возможно в добавленных проводках не соответствие.

Державна фіскальна служба України

Лист ДФС України від 22.01. №2038/7/99-99-15-04-02-17 Про особливості справляння рентної плати у році

Головні управління ДФС в областях,

м. Києві, Міжрегіональне головне

управління ДФС – Центральний офіс

з обслуговування великих платників

Про особливості справляння рентної плати у році

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами Закону України від 24 грудня року № 909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у році» (далі – Закон), направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей справляння у році рентної плати.

01 січня року набрали чинності такі зміни, внесені Законом до Податкового кодексу України, в частині порядку справляння рентної плати:

1) скасовано відповідальність платників податків за несплату узгодженої суми авансових внесків з рентної плати (п. 22 розд. І Закону);

2) припинено справляння рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу (пп. 64 та 70 розд. І Закону);

3) встановлено тимчасові ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, що використовується для потреб населення, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів:

3.1) на період з 1 січня року до 1 квітня року – 70 відс. вартості бази оподаткування – ціна, визначена у відповідних договорах купівлі-продажу природного газу між платником рентної плати та суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі – база оподаткування);

3.2) на період з 1 квітня року до 31 грудня року (включно) – 50 відс. бази оподаткування (п.п. 1 п. 65 та п.п. 6 п. 83 розд. І Закону);

4) встановлено, що з 1 січня року діє постійна ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, що використовується для потреб населення, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, – 29 відс. бази (п.п. 1 п. 65 та п.п. 6 п. 83 розд. І Закону);

5) збережено розмір ставок рентної плати за видобування природного газу, видобутого:

5.1) з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, та використаного для задоволення потреб населення, – 14 відс. бази оподаткування;

5.2) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, – 11 відс. бази оподаткування;

5.3) під час виконання договорів про спільну діяльність – 70 відс. бази оподаткування, яка у разі постачання природного газу іншим, ніж населення, категоріям споживачів відповідає середній митній вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період (далі – база оподаткування для «іншого газу»);

6) ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, що постачається іншим, ніж населення, категоріям споживачів, знижено для обсягів, що видобуваються з покладів:

6.1) до 5000 метрів, із 55 відс. на 29 відс. бази оподаткування для «іншого газу»;

6.2) понад 5000 метрів, із 28 відс. до 14 відс. бази оподаткування для «іншого газу» (п.п.1 п. 65 розд. І Закону);

7) встановлено ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину у розмірі 25 відс. вартості товарної продукції (п.п. 1 п. 65 розд. І Закону);

8) скасовано коригуючий коефіцієнт 0,55, який застосовувався до ставок рентної плати за користування надрами за видобування запасів природного газу із свердловин, внесених до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня року (п.п. 2 п. 65 розд. І Закону);

9) збільшено ставки рентної плати:

9.1) за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин – на 26,67 відс. (п. 66 розд. І Закону);

9.2) за користування радіочастотним ресурсом України – на 13,35 відс. (п. 67 розд. І Закону);

9.3) за спеціальне використання води – на 26,49 - 26,55 відс. (п. 68 розд. І Закону);

9.4) за спеціальне використання лісових ресурсів – на 40,0 відс. а для ялини і ялиці – на 100,0 відс. (п. 69 розд. І Закону);

10) підтверджено застосування ставки 2,4 долара США за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування (п. 70 розд. І Закону);

11) передбачено застосування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, коригуючого коефіцієнта лише до ставок рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами у разі зміни тарифів на транспортування (п. 70 розд. І Закону);

12) встановлено, що для рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю, та скасовано сплату платниками зазначених складових рентної плати щомісячних авансових внесків у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) квартал (пп. 1, 3, 4 п. 71 розд. І Закону).

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати.

Голова Р.М. Насіров

Источники: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=37112, http://sta-sumy.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66179.html
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением