Фирмы по сдаче отчетности

\\\\\\\\\\\Если у ФОПа или у юр.лица не велось деятельности, то о каких наемных может идти речь.
У меня есть неск.бездействующих фирм, была у своего инспектора в налоговой. Та сказала-пустые не сдавать. Только если НДС-ник, проверять что бы не было движений по спец.счету\\\\\\\\\\\\\\

А какое отношение имеют ФСНВ с наличием/отсутствием наёмных и Додаток 3 к отчётности в податковую ?

19 January, 16:39

Вот ответ с налоговой базы знаний ГНСУ. код вопроса — 301.06.02

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, без використання праці найманих працівників, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік.
Звіт подається за формою згідно таблиць 2, 4 додатку 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до «Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 454.

Вывод: нужно подавать додаток №5 с прочерками. Может у кого-то есть другая информация? Прошу дать ссылку на актуальную форму этого додатка.

19 January, 16:42

Тут речь шла вообще о всей необходимой отчётности фирмы у которой не было деятельности в году. Вот есть мнение, что нужно таким фирмам нужно подавать отчёт в ФСНВ.

Подведём итоги по сдаче отчётности за год ФОП на общей системе без деятельности

Отчёт №1 — Декларація про майновий стан

Форма за год новая, вот тут инструкция и сама форма. Можно сформировать и в программке ОПЗ. заполнив карточку ФОП.

Додатки не сдаются.

Подать декларацию можно лично в налоговой, можно и электронной почтой, если есть ключи.
А также по почте согласно п. 4 к инструкции, к наказу №859 от 2.10.: с помощью почтового уведомления и описи. Вместе с конвертом это обходится сейчас немало (до 18 грн.)

Срок подачи декларации в этом году — до 9.02.. Это исходя из нормы НК:

49.5. У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за пять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації

На мою думку, бажано висилати звіт поштою до 30.01., враховуючи вихідні дні

Отчёт №2 Додаток №5, + таблиця 1

Посылаем отчёт по почте:

. надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.

Условия отправки почтой:

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого у розділі ІІІ цього Порядку (авт. — если Вы не ФОП - пенсионер, если Вы не ведёте незав. проф. деятельность, то сдать отчёт нужно до 10.02., а выслать не позже 30.01.).
Така звітність вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.
При цьому у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник єдиного внеску звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності.
Платник єдиного внеску протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) контролюючому органу другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.


Некоторые дебето-жители советуют формировать отчёт в бесплатной программе FreeZvit 2.1.18.0

Если ФОП на общей системе налогообложения весь год и у него пустышка, как правильно заполнить отчет Додаток 5 таб 1, а именно, ставить прочерки или ставить 0,00 ?

Я не нашёл изменений в этом отчёте (додаток 5) для ФОП на общей системе с года. Изменения коснулись ставок, классов риск и др.

Підстава неподання додатків до Декларації про майновий стан . якщо немає доходу (відсутня діяльність)

Наказ 859 від 2.10., розділ ІІ

2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Ніяких додатків до Декларації про майновий стан не треба подавати.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Відповідно до ст.6 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою. то вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

Сдача отчетности в электронном виде

В последние годы технологии очень плотно вошли в нашу жизнь. Не обошел технологический прогресс и индивидуальных предпринимателей. Одной из наиболее полезных и удобных новинок последних лет стала сдача отчетности в электронном виде.

В нашей сегодняшней публикации мы расскажем читателям о том, что представляет собой электронная отчетность, и как подавать электронную отчетность в налоговую службу (ФНС), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС).

Последнее время все больше ИП сдают отчетность в электронной форме. Количество онлайн-сервисов. предлагающих такого рода услуги, стремительно увеличивается. Наметилась тенденция смены традиционных видов подачи отчетности в пользу электронной формы. На стадии развития находятся и привычные программы, которые позволяют предпринимателям отправлять документы в разные инстанции.

Кроме того, существует немалое количество специализированных фирм, обеспечивающих отправку отчетности напрямую. Таким образом, ИП всегда может выбрать самый подходящий для себя вариант подачи отчетов, в зависимости от собственных потребностей и возможностей.

Индивидуальные предприниматели, у которых большая численность сотрудников, как правило, осуществляют множество разнообразных расчетных операций. Для этой категории ИП целесообразнее использовать программы для автоматизации бухгалтерского учета с функцией формирования отчетности.

Для небольших фирм, где у ИП два-три наемных работника, или если ИП работает без персонала, прекрасно подойдут онлайн-сервисы .

Особенности программ и онлайн-сервисов

Сразу отметим, что сдача электронной отчетности всегда подразумевает использование специального программного продукта. Программа позволяет не только сформировать необходимый отчет, но и обеспечивает его доставку в нужную инстанцию. Ее можно установить на компьютере индивидуального предпринимателя. Онлайн-сервисы. которыми может воспользоваться ИП, находятся на сервере поставщика данных услуг.

Эксперты в области информационных технологий сходятся на мнении о том, что установка программного обеспечения электронной отчетности — более оптимальный и надежный вариант. При использовании онлайн-сервиса есть риск обрыва связи с сервером в результате хакерских атак или других непредвиденных ситуаций.

Онлайн-сервисы и пользовательские программы имеют схожий алгоритм работы, который подразумевает заполнение пользователем шаблонов необходимой формы отчетности.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)

Неотъемлемой частью сдачи отчетности в электронном виде является получение электронно-цифровой подписи. ЭЦП необходима для сдачи отчетов при помощи электронных каналов связи. Подача отчетности через интернет допускается только в том случае, если документы заверены электронно-цифровой подписью.

Варианты получения ЭЦП следующие:

1. Через специальный удостоверяющий центр.
2. В фирме, которая оказывает услуги по сдаче электронной отчетности.
3. В комплекте с программным обеспечением.

Место получения ЭЦП определяет сферу ее применения. Но, как правило, электронная цифровая подпись носит универсальный характер и ей можно заверять разные документы.

Как сдавать электронную отчетность?

Сдача отчетности в электронном виде выполняется посредством персонального компьютера или ноутбука. Самое главное — наличие высокой скорости соединения с интернетом. При этом нужно понимать, что программы для сдачи электронной отчетности отличаются от программ формирования отчетов.

Программы формирования отчетности заполняют бланк документа. После заполнения он распечатывается и подается обычным способом. Другие, существующие на сегодняшний день программы, позволяют проверить правильность заполнения отчетности.

Одной из самых популярных программ является проверка отчетов в ПФР. По мнению специалистов Пенсионного фонда, после ее внедрения существенно уменьшилось количество ошибок в отчетах, что свидетельствует о высокой эффективности применения этой программы.

Электронная отчетность в налоговую службу и во внебюджетные фонды может быть принята от индивидуального предпринимателя на основе договора с ними. Налогоплательщик заключает безвозмездный договор на основании письменного заявления и подает документы с помощью электронных каналов связи.

Обратите внимание, что в некоторых случаях ИП обязательно должен сдавать отчетность исключительно в электронной форме. Например, если у предпринимателя количество наемных работников — более двадцати пяти человек, то в ПФР отчеты подаются только в электронном виде.

Затраты на электронную отчетность

Многие индивидуальные предприниматели, которые сдают отчеты не в электронном виде, считают, что подача отчетности через интернет посредством программ — неоправданные затраты. Как показывает практика, правильно подобранный вариант сдачи отчетности по электронным каналам связи позволяет значительно сэкономить время предпринимателя.

Помимо этого, существует и бесплатная сдача отчетности через интернет. Она предлагается пользователям некоторыми специализированными фирмами в маркетинговых целях. Некоторые компании, которые занимаются продажей такого софта, предлагают какой-то процент бесплатных отчетов.

Качество бесплатных программ сдачи электронной отчетности не слишком уступает платным софтам. При помощи бесплатных программ можно подавать отчеты в ИФНС, ПФР и в ФСС.

Если вы не хотите самостоятельно заниматься отчетностью, вам подойдут услуги специализированных компаний. Конечно, это дополнительные расходы, но в этом случае вы будете освобождены от необходимости долго искать подходящие онлайн-сервисы или бесплатные программы.

Единственной обязательной статьей расходов при использовании электронной отчетности является получение электронно-цифровой подписи. Ее стоимость зависит от сферы применения и удостоверяющего центра.

В завершение отметим, что преимущества электронной отчетности очевидны. Вероятнее всего, отчетность в электронном виде в скором времени станет самой популярной и распространенной, ведь на сегодняшний день технологии, включая специализированный софт и интернет-сайты. очень активно развиваются в данном направлении.

Полезная информация? Поделитесь ей со своими друзьями!

Как сдавать отчетность при преобразовании?

Согласно действующим законам, предусмотрена реорганизация юр. лица в форме преобразования. К примеру, АО может быть преобразовано в ООО, некоммерческое партнерство либо производственный кооператив, а ООО – в непубличное или публичное АО, производственный кооператив либо хозяйственное товарищество.

В процессе преобразования регулярно появляются вопросы относительно сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. а также отчетности в социальные фонды.

1. Кто обязан сдавать отчетность?

  • Правопреемник, т.е. лицо, которое было создано при преобразовании.
  • Правопредшественник, т.е. преобразуемое лицо.

2. Когда необходимо сдавать отчетность?
  • До гос. регистрации преобразования.
  • После гос. регистрации преобразования.

Налоговая отчетность


Об общих правилах, которые требуется учитывать при сдаче налоговых отчетов в случае преобразования, сказано в ст. 55 НК РФ. Она информирует о том, что налоговый период для преобразованной организации завершается датой преобразования. Есть оговорка, что данное положение не относится к НДС и прочим налогам с налоговым периодом квартал либо месяц.

Декларация по налогу на прибыль


Для преобразованной организации под налоговым периодом понимается промежуток времени с начала года до регистрации преобразования. В теории компания может попытаться сдать декларацию до того, как она будет преобразована. Но так можно поступать исключительно в ситуации, когда правопредшественник не будет вести деятельность после подачи декларации до регистрации, в противном случае его декларация не будет достоверна. Однако на практике есть вероятность осложнений с досрочной сдачей отчетности, по этой причине многие организации стремятся сдать отчетность после того, как преобразование было зарегистрировано.

В подобной ситуации правопреемник обязан сдать декларацию за правопредшественника. Особенности заполнения:

  • КПП и ИНН правопреемника указываются в шапке декларации;
  • КПП и ИНН правопредшественника, код налогового периода 50 и код формы реорганизации - в специальных полях титульного листа;
  • в поле ОКТМО ставится ОКТМО правопредшественника.

Кроме данной декларации, правопреемник также сдает за себя стандартную декларацию. Он обязан сдать декларацию в соответствии с обычными сроками, которые предусмотрены Налоговым кодексом.

Декларация по НДС


НДС сдается раз в квартал. Потому для НДС устанавливаются отдельные правила. В своих письмах от двенадцатого мая года № ГД-4-3/8319@ и от тринадцатого мая № 24-15/04265@ ФНС России рассматривает преобразование ЗАО в ООО и разъясняет, что правопредшественник (ЗАО) может сдать декларацию НДС за последний налоговый период только при наличии предварительного согласия территориальной ИФНС в письменной форме. В этой ситуации ЗАО сдает декларацию за промежуток времени до момента регистрации преобразования. Сдача декларации правопреемником (ООО) осуществляется за период после преобразования.

Если ИФНС не предоставила письменное согласие, то, по мнению ФНС, в срок, предусмотренный НК (25 января, 25 апреля и пр.), правопреемник осуществляет сдачу декларации по НДС, куда включена информация, касающаяся не только собственной деятельности, но и деятельности правопредшественника.

Декларация по налогу на имущество


Налоговый период для преобразуемого лица в отношении налога на имущество - с начала года до регистрации преобразования.
Декларация сдается согласно правилам для подачи декларации по налогу на прибыль.

Важно учесть, что за последний отчетный период (в котором произошло преобразование) требуется сдача не расчета по авансовому платежу за отчетный период, а налоговой декларации за налоговый период.

Декларация по УСН


Налоговый период для правопредшественника на УСН – с начала года до регистрации преобразования.
Декларация сдается согласно правилам для подачи декларации по налогу на прибыль.

Корректирующие декларации
Особенности подачи корректирующих деклараций по различным налогам за время деятельности правопредшественника:

  • в шапке декларации указываются КПП и ИНН правопреемника,
  • специальные поля содержат информацию о КПП и ИНН правопредшественника и код реорганизации.
  • поле ОКТМО содержит ОКТМО правопредшественника.

Бухгалтерские отчеты


Отчетный год для бухгалтерской отчетности преобразуемого лица - с начала года до регистрации преобразования.
По окончании регистрации преобразования правопреемнику в 3-месячный срок с момента регистрации преобразования необходимо подать в органы статистики и налоговую инспекцию заключительную бухгалтерскую отчетность правопредшественника. Эта документация не предусматривает какие-либо особенные формы или состав, надо только указать специализированный код отчетного периода – 90.

В соответствии со статьей 16 Закона РФ № 402-ФЗ правопреемником на момент регистрации преобразования составляется первая (вступительная) бухгалтерская отчетность. Ее составляют на основе передаточного акта и информации о фактах хозяйственной деятельности с даты, когда передаточный акт был утвержден до даты регистрации преобразования. Поскольку в налоговую инспекцию предоставляют исключительно годовые бухгалтерские отчеты, правопреемник не обязан предоставлять в налоговую инспекцию первую бухгалтерскую отчетность.

Отчетность по НДФЛ


Минфин и ФНС сразу в нескольких письмах указывали, что правопреемник не имеет возможности предоставлять справки 2-НДФЛ о доходах физ. лиц за правопредшественника. Они считают, что преобразуемое лицо обязано подать 2-НДФЛ за промежуток времени до преобразования, а правопреемник до первого апреля обязан подавать информацию за время с момента преобразования до конца года. Такую позицию изложили в письме Минфина от девятнадцатого июля года№ 03-04-06/8-173, письмах УФНС РФ по Москве от 21 апреля 2010 года№ 16-15/042728@, от первого апреля 2008 г. № 09-14/031191, а также во многих других. При этом позиция, которая изложена в данных письмах, не может считаться бесспорной.

Отчеты в фонды


Законы не предусматривают каких бы то ни было правил, касающихся сдачи отчетов в ПФР и ФСС в случае преобразования. В соответствии с этим правопреемник имеет возможность подачи отчетов за правопреемника. Однако, согласно пункту 3 статьи 11 Закона о персонифицированном учете, преобразуемое лицо в течение месяца с момента, когда был утвержден передаточный акт, но не позже момента подачи в органы регистрации документации на преобразование, обязано предоставить данные, касающиеся уплачиваемых страховых взносов и страхового стажа. Эту информацию подают по момент подачи документации на преобразование. То есть, если документация подается десятого октября, правопредшественник обязан подать информацию за третий и четвертый кварталы.

Кроме того, необходимо учесть, что правопреемник будет иметь новый регистрационный номер в ФСС и ПФР. В соответствии с этим, исходя из практики, мы рекомендуем правопреемнику предоставить отчеты в фонды за промежуток времени до даты регистрации преобразования. А правопреемник предоставит отчеты в ФСС и ПФР уже с новым регистрационным номером за период с момента регистрации преобразования.

Если у Вас остались вопросы, вы можете задать их и бесплатно получить ответ от наших юристов по телефону 8 (812) 425-24-05.

Источники: http://club.dtkt.com.ua/read.php?14, 1689411, http://my-biz.ru/buhgalteriya/sdacha-otchetnosti-v-elektronnom-vide, http://a-cons.com/blog/1278/
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением