К какой амортизационной группе относится кондиционер

Амортизационная группа кондиционер

Подборка наиболее важных документов по запросу Амортизационная группа кондиционер (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты. Амортизационная группа кондиционер

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1
(ред. от 06.07.)
О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы 16 2930000

Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Амортизационная группа кондиционер

Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль Ведомство разъясняет, что если приобретенные для обеспечения нормальных условий труда кондиционеры и обогреватели признаются амортизируемым имуществом в соответствии со ст. ст. 256 - 257 НК РФ, то их стоимость включается в налоговую базу по налогу на прибыль через механизм амортизации.

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль Отметим, что в целях налога на прибыль в расходах на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ могут учитываться затраты на приобретение бытовой техники (увлажнителей воздуха, кондиционеров, обогревателей), если она не признается амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ. Это следует из анализа Писем Минфина России от 02.10. N 03-03-06/56359, от 03.10. N 03-03-06/2/112. В них финансовое ведомство отмечает, что учесть такие затраты по приведенному основанию можно в случае, если указанные предметы служат для обеспечения нормальных условий труда, предусмотренных законодательством и специальными отраслевыми требованиями по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безопасности (ст. 163 ТК РФ). Суды также признают правомерным учет затрат на приобретение бытовой техники (микроволновой печи, холодильника, вентилятора, электрических чайников и пр.) в целях налога на прибыль на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Кондиционер - группа основных средств

Лист від 29.09. р. N 28676/10/15-124

Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області

Щодо надання податкової консультації згідно зі статтями 52, 144, 145 Податкового кодексу


Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби (далі - ПБО 7), яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 N 92 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509.

Пунктом 4 ПБО 7 визначено, що основні засоби це - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: основні засоби (пп. 5.1 п.5 ПБО 7), інші необоротні матеріальні активи (п. 5.2 п. 5 ПБО 7).

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Визначення об'єкту основних засобів наведено у п. 4 ПБО 7.

Формування інформації про основні засоби у податковому обліку здійснюється відповідно до вимог п. 145.1 ст. 145 Кодексу, де наведено класифікатор груп основних засобів та інших необоротних активів, а також мінімально допустимі строки їх корисного використання.

Класифікатор містить 16 груп основних засобів, де, у тому числі по групі 4, обліковуються об'єкти основних засобів такі як машини та обладнання.

Вимогами п. 6 Підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень визначено, що для формування переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних активів за групами відповідно до норм п. 145.1 ст. 145 Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III Кодексу використовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня року.

Але, нормами Кодексу не визначено поняття Машини , Обладнання , тому платнику податку дозволяється використовувати визначення таких термінів, що встановлюється іншими законами (п. 5.3 ст. 5 Кодексу).

Так, у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління казначейства України від 10.12.99 N 114 (далі - Порядок) наведено перелік підгруп, груп основних засобів, призначених для використання установами та організаціями, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Оскільки на поточний момент відсутній класифікатор основних засобів, то перелік підгруп, групи основних засобів Машини та обладнання , що наведений у Плані рахунків, можливий для використання з метою формування переліку об'єктів основних засобів.

Відповідно до переліку основних засобів, який наведено у Порядку, до складу групи Машини та обладнання віднесено пилососи і інші машини та обладнання.

Таким чином, пилососи, кондиціонери та спліт-системи можуть обліковуватися по групі 4 Машини та обладнання .

Але, одночасно слід зазначити, що відповідно до вимог пп. 144.1 ст. 144 Кодексу амортизації будуть підлягати тільки витрати на придбання основних засобів, які будуть використовуватися у господарській діяльності платника.

Пунктом 52.1 ст. 52 Кодексу передбачено, що за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з положеннями ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Таким чином, податкова консультація надається платнику податків для правильності застосування норм податкового законодавства в його податковому обліку, а не для використання у будь який інший спосіб.

Бухгалтерский и налоговый учет кондиционеров

Лето не дает расслабляться офисному работнику. Мало того, что летом совершенно не хочется работать, голова занята мыслями о более приятном времяпровождении, так еще и вполне вероятно, что ваш офис летом превращается в раскаленную сковородку, на которой вы медленно поджариваетесь.

И вот работодатель готов пойти вам навстречу и установить желанный кондиционер. Но снова перед бухгалтерией нелегкая задача: можно ли учесть такое чудо в расходах? Об этом – сегодняшняя статья.

На что опираемся

На что опереться, если вам предстоит налоговый и бухгалтерский учет кондиционеров?

1. Ст. 22, 163 ТК – обязанность работодателя обеспечить безопасность и условия труда, которые соответствуют государственным нормативам в области охраны труда.

2. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996г.№21: работодатель обязан соблюдать определенную температуру на рабочих местах в производственных помещениях, в том числе офисных.

- требования к охране труда являются обязательными и работодатель должен их соблюдать;

- расход обоснован – создание нормальных условий труда (пп.7 п.1 ст.264 НК).

В поддержку арбитражная практика: постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2010г. №18АП-2860/2010, 18АП-3341/2010 по делу №А47-5507/2009, ФАС Московского округа от 13.03.2008г. №КА-А40/1415–08 по делу №А40-33923/07-127-185, ФАС Уральского округа от 13.11.2007г. №Ф09-9231/07-С3 по делу №А07-6713/07).

Внутренние документы

Чтобы минимизировать вероятность претензий налоговых органов, закрепите обязанность обеспечения нормальных условий трудадля сотрудников, в частности, оснащение помещений системой кондиционирования воздухав:

- правилах внутреннего трудового распорядка;

- положении об охране труда;

-инструкции по охране труда и технике безопасности;

В документах нужно сослаться на рассмотренные выше нормы ТК и СанПиН.

Страхуемся по максимуму

Если вы хотите подстраховаться по максимуму, то можно провести замеры температуры в помещении офиса. Для этого пройдите такие шаги:

1. Издать приказ о создании комиссии по замеру температуры и составлению протокола о результатах замеров.

2. Выбрать день для замеров. К сожалению, замеры можно провести не в любой день, а только тогда, когда температура на улице не более чем на 5 градусов больше, чем средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (в Москве средняя +23,6 град. согласно СНиП 23-01-99), т.е. на улице должно быть не более 28,6 градуса.

3. Комиссия замеряет температуру и фиксирует в протоколе, где и когда они делались, причем замеров должно быть не менее трех – в начале рабочего дня, в середине и в конце. В протокол вносится численность работающих сотрудников и наличие офисной техники в помещениях. При сравнении полученных показателей с нормами делается вывод о несоответствии нормам.

4. Издать приказ о приобретении кондиционеров, в котором сослаться на данные замеров.

Как отразить в учете

Итак, вы решили учесть кондиционер в целях налогообложения прибыли. Обратите внимание, принимать решение, относить ли его к основным средствам или списывать на расходы единовременно необходимо только после окончательного формирования первоначальной стоимости, которая будет складываться не только из покупной стоимости самой системы, то и стоимости монтажа.

Расходы на монтаж – это расходы на доведение кондиционера до состояния, в котором он может использоваться. Поэтому они включаются в первоначальную стоимость. Если она получается не более 40000 руб. то такие расходы единовременно списываются как прочие расходы при вводе объекта в эксплуатацию (пп.7 п.1 ст.264 НК).

Если первоначальная стоимость превысит 40000 руб. то она будет переноситься на затраты через амортизацию (п.1 ст.256, п.1 ст.257 НК). Кондиционер относится к 3 амортизационной группе.

Бухгалтерский учет кондиционеров зависит от первоначальной стоимости и лимита признания основных средств, установленного в учетной политике организации.

Пример

ООО «Жара» приобрела 10.06. г. кондиционер стоимостью 35400 руб. в том числе НДС 5400 руб. Оборудование передано в монтаж 12.06. г. Стоимость монтажа 14160 руб. в том числе НДС 2160 руб. Монтаж окончен 14.06. г. и в этот день объект ввели в эксплуатацию.

Дебет 07 – Кредит 60 – на сумму 30 000 руб. – приобретен кондиционер

Дебет 19 – Кредит 60 – на сумму 5400 руб. – НДС по кондиционеру

Дебет 68 – Кредит 19 - на сумму 5400 руб. – НДС принят к вычету

Дебет 08 – Кредит 07 - на сумму 30 000 руб. – кондиционер передан в монтаж

(составляем акт ОС-15)

Дебет 08 – Кредит 60 – на сумму 12000 руб. – стоимость услуг по монтажу

Дебет 19 – Кредит 60 – на сумму 2160 руб. – НДС по монтажу

Дебет 68 – Кредит 19 - на сумму 2160 руб. – НДС принят к вычету

Дебет 01 – Кредит 08 – на сумму 42000 руб. – кондиционер введен в эксплуатацию

(составляем акт ОС-1 и инвентарную карточку ОС-6)

Что же «упрощенка»?

В закрытом перечне затрат на УСН не упомянуто приобретение кондиционеров. Однако расходы на создание нормальных условий труда можно признать и здесь. В поддержку: Постановление ФАС ПО от 12.01.2006г.по делу N А72-5872/05-6/477, Письмо Минфина от 07.10.2004г.№03-03-02-05/7.

Как учесть расходы на вентиляторы и жалюзи, читайте здесь .

А в вашем офисе есть кондиционер? Как чувствуете себя летом на рабочем месте? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях!

Источники: http://www.consultant.ru/law/podborki/amortizacionnaya_gruppa_kondicioner/, http://www.buhoblik.org.ua/forum/nalogi-sbory-esv/40-konditsioner-gruppa-osnovnykh-sredstv.html, http://pommp.ru/buhgalterskiy-uchet/buhgalterskiy-i-nalogovyiy-uchet-konditsionerov/
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением